bilje

OBAVEŠTENJE: Umesto POSTEXPRESS-om, pakete čaljemo kao poštanski paket CC – kurir donosi na adresu!

POLITIKA PRIVATNOSTI I UPOTREBE SAJTA

Upotrebom ovog sajta prihvatate odredbe koje Uslovi korišćenja sadrže!

OPŠTE ODREDBE

Veb sajt www.antiparazitniprogram.rs je u vlasništvu “VIDAR”-a sa sedištem u Beloj Crkvi.

Korišćenjem ovog sajta, slažete se sa našim Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti. Pažljivo ih pročitajte, jer sajt koristite na sopstveni rizik. Ukoliko se ne slažete sa našim uslovima ili niste punoletni, molimo Vas da odustanete od pristupa ovom sajtu. Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima ili trećim licima koja je posledica neinformisanosti o našim Uslovima korišćenja ovog sajta i njihovim izmena.

Uslovi i odredbe date na ovoj stranici podložne su promenama u bilo kom trenutku. Zadržavamo pravo da objavimo izmene ovog teksta, u celosti ili delimično, kada to bude potrebno. Ovim odredbama posebno su definisana pravila pri kupovini i naša politika privatnosti.

Pravila kupovine

Vaše prihvatanje ove politike našeg sajta automatski potvrđujete prilikom pregleda i poručivanja artikala putem naše web prodavnice.
Posebno bitne odrednice su ove:

 1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, mi kao prodavci smo u obavezi da pribavimo njenu potvrdu putem telefona ili e-pošte.
 2. Nakon dobijene potvrde narudžbe od strane kupca, ta narudžba postaje neopoziva.
 3. U slučaju bilo kakvog neslaganja ili nastalih promena, dužni smo da kupca o tome obavestimo prilikom telefonske potvrde narudžbe.
 4. Kao prodavci se obavezujemo da naručene proizvode isporučimo ispravne i u predviđenom roku.
 5. Načini isporuke (dostave) i plaćanja, reklamacije, odustajanje, povraćaj novca ili zamena proizvoda, regulisani su u posebnom odeljku.
 6.  Robu možemo da isporučujemo van područja Republike Srbije samo nakon dogovora o posebnim uslovima dostavljanja.
 7. Kupac može biti samo punoletna osoba koja prihvata ove uslove. Ugovor u ime, i za račun maloletnika ili poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici.

Pravo na odustajanje od kupovine

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kupovina preko našeg web shopa je prodaja na daljinu. U tom slučaju Zakon ustanovljava pravo kupca, odnosno potrošača da odustane od ugovora o kupovini u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Više informacija možete pročitati u Zakonu o zaštiti potrošača R. Srbije.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili zamenu robe. Novac po ceni kupovine se vraća po prijemu robe, nakon što se utvrdi da je neoštećen i ispravan. Kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustajanju proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Obrazac za izjavu o odustajanju možete preuzeti klikom na link u prvom delu naziva obrasca ove izjave:

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA NA DALJINU ILI UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana. Prilikom vraćanja proizvoda, troškovi transporta padaju na teret kupca, a mi smo u obavezi da izvršimo povraćaj uplate, koju smo primili od kupca, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije 14 dana od prijema izjave koja proizvodi dejstvo od dana kada nam je poslata na našu e-mail adresu naznačenu u kontakt podacima.

Možemo da odložimo povraćaj sredstava dok od kupca ne dobijemo robu koju vraća, ili dok ne dostavi dokaz da je robu poslao. Kupac može da vrati samo proizvode koji su neoštećeni, nekorišćeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima, propratnom dokumentacijom i priloženim originalnim računom.

Po prijemu vraćene robe utvrđujemo da li je ispravna i vraćena onako kako je gore navedeno. Ukoliko utvrdimo da je roba neispravna krivicom kupca, odbija se povraćaj novca, a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac nije dužan da plati troškove vraćanja robe i novca samo kada se utvrdi da mu je dostavljen oštećen, neispravan ili pogrešan proizvod.

Dostava, cene, plaćanje i povraćaji

Dostava naručenih proizvoda putem online prodavnice vrši se na adresi koju navedete prilikom prijave ili poručivanja. Po evidentiranju narudžbe vrši se provera uslova za izvršenje kupovine, a nakon toga naručena roba se isporučuje.

Dostava se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije i naplaćuje po važećem cenovniku kurirske službe POSTEXPRESS.  Robu preuzimate na adresi koju ste naveli za isporuku i plaćate je kuriru po naznačenoj ceni zajedno sa troškovima dostave.

Isporuke se vrše do ulaznih vrata u kuću ili zgradu ili do mesta dokle se najbliže može stići teretnim vozilom.

Prilikom preuzimanja poručene robe potrebno je u prisustvu donosioca pošiljke vizuelno pregledati i utvrditi da li postoje vidna oštećenja.

Nakon saznanja da pošiljka spolja nije oštećena, možete je preuzeti i potpisati dostavnicu. Ako nakon raspakivanja pošiljke utvrdite da je naručeni proizvod neispravan, odmah nas o tome obavestite.

Ukoliko pošiljka stigne oštećena, odmah kontaktirate službu donosioca koji je isporučio pošiljku i zahtevajte da naprave zapisnik. Ako je transportna ambalaža značajno oštećena i posumnjate da je možda i proizvod oštećen, odbijte prijem pošiljke i o tome nas obavestite.

Sve cene na sajtu su iskazane u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Cena isporuke (troškovi dostave) zavisi od težine pošiljke i iskazana je prilikom poručivanja.

Troškove isporuke plaćate donosiocu zajedno sa računom za poručenu robu. Način plaćanja birate u poslednjem koraku procesa naručivanja. Proizvode koje želite da kupite možete platiti na način koji odaberete prilikom online kupovine.

Povraćaj sredstava

Povraćaj sredstava se vrši uplatom na tekući račun kupca. Kontaktirajte nas broj telefona +381 13 2104 674, ili nam pošaljite email na e-adresu szrsatva@gmail.com u poruci navedite Vaš broj računa/otpremnice, JMBG (opciono) i broj Vašeg dinarskog tekućeg računa.

Kada dostavite potrebne podatke, biće Vam dostavljena dokumentacija za povraćaj sredstava na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom porudžbine. Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun. Nije moguće slati novac po kuriru. Kupac ne može bez konsultacije sa prodavcem da šalje robu nazad. Svaki takav paket biće ponovo vraćen pošiljaocu o njegovom trošku.

U slučaju vraćanja novca kupcu koji je izvršio plaćanje platnom karticom, (delimično ili u celini), banka će na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju koju može da izjavi na osnovu članova 52., 54., i 81. Zakona o zaštiti potrošača, radi ostvarivanja svojih prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešne cene i drugih grešaka. Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru, saglasno čl. 50. Zakona o zaštiti potrošača kao i da odgovara za nesaobraznost isporučene robe.

Mi koristimo sve svoje resurse da artikle na ovom sajtu prikažemo sa ispravnom specifikacijom, fotografijama i cenama, ali ne možemo garantovati da su sve informacije o artiklima na našem sajtu apsolutno ispravne.

Garancija ne važi bez originalnog računa i u slučaju oštećenja proizvoda zbod nepravilne upotrebe. Za uvažene reklamacije, mi snosimo troškove transporta. Ukoliko želite da proverite status Vaše reklamacije to možete učiniti putem naše e-mail adrese rbafutoska50@gmail.com.

Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada je isporučeni proizvod oštećen, nekompletan ili ne odgovara specifikaciji narudžbine. Kupac je dužan da prijavi reklamaciju u roku od 14 radnih dana od momenta prijema pošiljke. U obavezi ste da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema putem mail-a szrsatva@gmail.com

Reklamaciju možete prijaviti preko kontakt strane ovog sajta i to u sledećim slučajevima:

 • Dobili ste proizvod koji niste poručili, a nalazi se na računu
 • Dostavljeni proizvod niste poručili i ne nalazi se na računu
 • Niste dobili proizviod koji ste poručili, a nalazi se na računu
 • Stigao je proizvod koji ste poručili, ali je oštećen.

Ukoliko želite da uputite žalbu na neki proizvod, a nije nijedna nije gore naveden, molimo Vas da nas putem mail-a obavestite o tome. U pomenutim slučajevima najkasnije za osam dana, poslaćemo Vam informaciju o načinu rešavanja reklamacije (popravka, zamena, ili povraćaj novca) i oroblem rešavamo najkasnije u roku od 30 dana.

Za nesaobraznosti isporučene robe (Član 51. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača) prodavac odgovara ako je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira da li je za nju znao, ili je nastalu zbog nepravilnog pakovanja i slanja robe. Nema odgovorosti prodavca za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato (ili mu je moglo biti poznato) da roba nije saobrazna ugovoru.

Nemogućnost potrošača da sa robom prodavcu dostavi originalnu ambalažu ne može biti uslov za nerešavanje reklamacije ili odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Zakonski rok za saobraznost robe je 2 godine. Nakon tog vremena odgovornost prelazi na kupca.

Reklamaciju možete izvršiti:
telefonom na broj: +381 13 2104 674
putem email-a: szrsatva@gmail.com

Ukoliko šaljete robu na reklamaciju kurirskom službom, u obavezi ste da robu adekvatno i bezbedno upakuje za slanje, po mogućnosti u originalnoj ambalaži. Trgovac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu prilikom vraćanja robe do mesta reklamacije. Tu odgovornost snosi kupac (potrošač).

Prodavac je dužan da:

 • potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija,
 • najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije,
 • isporuči robu koja je saobrazna ugovoru(Član 50. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača). Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak,
 • o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, reklamaciju evidentira u evidenciji primljenih reklamacija,
 • obavesti kupca o produženju dogovorenog roka za rešavanje reklamacija (što je moguće samo jednom iz objektivnih razloga).

Zamena robe

Proizvod se može zameniti za drugi u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke, a nakon konsultacije sa nama i pod uslovom da nije oštećen i korišćen. Troškove zamene snosi kupac koji ne mora da navede razloge zamene. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene proizvoda prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

U slučajevima kada kupac želi da zameni proizvod koji je dobio kao pogrešan ili neipravan, ili je bilo odstupanja od specifikacije proizvoda navedene na sajtu, mi smo u obavezi da Vam zamenimo proizvod o našem trošku. Ukoliko kupljeni proizvod za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni.

Zaštita intelektualne svojine

Svi unikatni i optimizovani sadržaji (slike, tekstovi, dizajn, grafika, zaštitni znakovi, servisne oznake) i slično, u našem su vlasništvu i podležu zakonskoj zaštiti intelektualne svojine. Sadržaj naših web stranica možete koristiti samo u skladu sa zakonom i ovim uslovima upotrebe.

Komunikacija

Svaka komunikacija ostvarena putem našeg „kontakta“, komentara na blogu, prijave na bilten, telefona ili e-pošte, ne spada u poverljive podatke i podleže pregledu i distribuciji od strane trećih strana. Ne stojimo iza neprimerenih sadržaja i komentara korisnika na blogu ili poslatih e-poštom. Vi prihvatate da nećete komunicirati sa našim sajtom na neprimeren ili protivzakonit način, ili ga iskoristiti u zlonamerne, klevetničke, lažne, opscene, uvredljive i druge štetne svrhe.

Korisnicima naših web stranica je posebno zabranjeno:

 • objava i razmena sadržaja koji krše domaće i/ili međunarodne zakone i ljudska prava, kao i sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički, šovinistički i štetan na bilo koji drugi način,
 • objavljivanje, slanje i razmena neproverenih ili lažnih informacija čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima,
 • lažno predstavljanje, ili predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica,
 • objavljivanje, slanje i razmena sadržaja zaštićenih autorskim pravom, kao i slanje neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog traženja i pristanka, ili obmanjivanjem,
 • prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta,
 • neovlašćeno korišćenje našeg sajta za bilo kakvo oglašavanje ili promociju.

Zadržavamo pravo da ukinemo pristup korisniku čije se ponašanje smatra neprihvatljivim, kao i u slučaju nepoštovanja ovih uslova korišćenja i važečih zakonskih regulativa. Za informacije kada i kako koristimo vaše podatke koje pružite u komunikacijama, pogledajte odeljak “Politika privatnosti i zaštite podataka” na ovom sajtu.

Odricanje od odgovornosti

Ovaj sajt i sadržaji na njemu služe samo u informativne i kupoprodajne svrhe. Njihovom upotrebom prihvatate odgovornost za svaki direktni ili indirektni gubitak, štetu, posledice i ponašanje nastalo kao rezultat vaše upotrebe obog sajta.

Odričemo se odgovornosti za bilo kakve probleme nastale u komunikaciji i interakciji sa vama, koji su rezultat ili posledica prirodnih nepogoda, tehnoloških kvarova ili grešaka u sistemu kupovine, plaćanja ili isporuke proizvoda. Sve informacije o proizvodima na ovom sajtu zasnovane su na deklaraciji proizvođača i relevantnim iskustvima korisnika. Odričemo se svake odgovornosti za eventualne posledice koje nastupe zbog neke greške u informacijama ili vašeg postupanja prema tim informacijama.

Ako imate medicinskih, zdravstvenih, pravnih ili financijskih problema ili pitanja, obratite se stručnjacima iz tih oblasti. Odričemo bilo kakve odgovornosti za radnje i posledice uzrokovane vašom odlukom da bez konsultacije sa svojim lekarom koristite informacije, preparate i proizvode sa ovog sajta, ili za posledice vašeg nepravilnog korišćenja podataka sa ovog sajta.

Korišćenjem bilo koje naše web stranice Vi automatski pristajete na naše uslove njihovog korišćenja. Pre nego što na našem sajtu obavite bilo koju radnju, vi morate prihvatiti naša uslove njegove upotrebe. Time prihvatate da sva saznanja stečena na ovom web sajtu, koristite na vlastiti rizik.

Za dodatne informacije ili pitanja u vezi pomenutih pravila, kontaktirajte nas putem e-pošte naznačene u našim kontakt informacijama.

Ukoliko prekršite naše uslove korišćenja ovog  sajta, bićemo prisiljeni da vam na odgovarajući način onemogućimo korišćenje naših web stranica. To možemo uraditi u bilo kojem trenutku bez najave.

Politika privatnosti i zaštite podataka

Mi u celosti poštujemo vašu privatnost i lične podatke koje nam poveravate. Naša Politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo, delimo i štitimo vaše podatke koje ostavljate kada pristupate sajtu, stupate u kontakt s nama i kupujete robu, kao i vaša prava u vezi sa tim.

Molimo Vas da pročitate odredbe koje slede, kako bismo izbegli nesporazume. Povremene promene i pojedine izmene ovih odredbi stupaju na snagu odmah nakon njihove objave na ovoj web stranici. Mi nemamo obavezu da vas o njima unapred obaveštavamo. Svaka upotreba ovog sajta nakon objave revidiranih pravila politike privatnosti, smatraće se kao davanje Vaše saglasnosti sa promenama koje su nastale nakon vaše zadnje posete ovom sajtu.

Naša politika privatnosti i vaša prava na zaštitu

Imate pravo ažurirati ili promeniti sve podatke koje nam ostavite, opozvati vaš pristanak na njihovu upotrebu, zatražiti da potvrdimo koje podatke o vama imamo i u koje svrhe ih koristimo, ili da ih u celosti izbrišemo. Takođe, imate pravo da znate da li mi obrađujemo vaše podatke ili ih isporučujemo trećim obrađivačima i u koje svrhe. Prvi vaš zahtev za tim je besplatan, a naknadne zahteve adekvatno naplaćujemo.

Odjava od primanje e-pošte

Možete se odjaviti od primanja e-pošte od nas potvrđivanjem odgovarajućeg linka i odustati od primanja bilo kakvih marketinških komunikacija ili korištenja vaših podataka u marketinške svrhe. To možete učiniti tako da nas kontaktirate preko naše e-mail adrese. Možete isključiti bilo kakvu obradu vaših ličnih podataka, ali imajte na umu da bi to moglo dovesti do gubitka pristupa našoj web stranici.  Čuvanje vaših podataka propisano je zakonom i mi moramo poštovati te zakonske obveze.

Ograničenje prava

Vaša prava su ograničena samo onoliko koliko su u suprotnosti s našim poslovnim interesima i zakonskom regulativom. Mi možemo zatražiti od vas da nam dostavite dokaze svog identiteta pre nego što pristupimo ostvarivanju nekih vaših prava na našem sajtu. Vi dobrovoljno ostavljate navedene podatke na  web stranici ili mobilnoj aplikaciji prilikom registracije ili kupovine proizvoda preko naše web stranice. Niste dužni davati ove podatke, ali odbijanje onemogućava pristup nekim pogodnostima prilikom korišćenja sadržaja i funkcija sajta.

Ukoliko nam dostavite podatke o drugim osobama ili one dostave informacije o vama, iste će biti korišćene isključivo u svrhe za koje su i dostavljene (na primer, adresa komšije na koju će roba biti poslata).

Pravni osnov za upotrebu ličnih podataka

Određene informacije o vama prikupljamo kada posetite naš sajt, kupujete naše proizvode ili komunicirate s nama. Prihvatanjem ove Politike privatnosti Vi pristajete na njihovo prikupljanje, zakonsku upotrebu, obradu i deljenje trećim stranama prema našoj poslovnoj politici. Pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja vaš pristanak koji dajete prilikom zasnivanja ugovornog odnosa u vezi sa registracijom ili kupovinom na sajtu,  a sve u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Vaše lične podatke možemo vam zatražiti:

 • Prilikom online registracije vašeg korisničkog naloga;
 • Pri kupovini proizvoda u našoj internetskoj prodavnici;
 • Ako učestvujete u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima na našem sajtu.

Prikupljaju se samo podaci o ličnosti koji su neophodni za vođenje evidencije o tome ko kupuje našu robu i radi realizacije prava i obaveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa u vezi kupovine i garancije. Ti podaci se strogo čuvaju sve dok kupac ne zatraži njihovo brisanje.

Tipovi informacija koje se prikupljaju

1. Lični podaci koje koristimo za vašu identifikaciju: ime i prezime, poštanska adresa, adresa za dostavu, adresa e-pošte, telefonski broj.
2. Demografski podaci: starosna dob (datum rođenja), pol, datum i mesto rođenja, i slično.
3. Podaci o firmi (ako se radi o firmi)
4. Izvedeni podaci su podaci koje naš server automatski prikuplja o vama kada pristupite našem web mestu: vaša IP adresa, vrste pregledača, datumi i vreme kada pristupate web stranicama koje pregledate.
5. Financijski podaci su povezani s vašim načinom plaćanja, poput podataka o kreditnoj kartici ili bankovnom prenosu. Financijske podatke prikupljamo kako bismo omogućili nesmetanu kupovinu, naručivanje, vraćanje ili razmenu proizvoda i usluga s naše web stranice i srodnih mobilnih aplikacija. Čuvamo veoma ograničeni broj informacija financijske prirode i strogo ih štitimo.

Ostali tipovi

6. Podaci o društvenim mrežama prikupljaju se preko web lokacije sa koje pristupamo socijalnim medijima kao što je Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Snapchat i druge platforme za druženje koje ovde nisu pomenute. Ti podaci uključuju ​​vaše lično ime, korisničko ime, lokaciju, adresu e-pošte, dob, pol, sliku profila i druge javno dostupne podatke. Ako to ne želite, na društvenoj mreži promenite postavke privatnosti.
7. Podaci mobilnih uređaja: Ako našu web stranicu upotrebljavate putem mobilnog uređaja ili aplikacije, možemo prikupiti podatke o vašem mobilnom uređaju (ID uređaja, model, proizvođač, lokacija, telefonski broj i interakcije s našom aplikacijom).
8. Ostali podaci: Povremeno nam možete ostavljati dodatne podatke kako biste učestvovali u nagradnim igrama, anketama, delenju poklona, itd. Od vas ćemo zatražiti određene informacije tako da vam biti potpuno jasno da ih dajete samo za tu svrhu.

Svrha prikupljanja navedenih informacija

Prikupljene informacije omogućavaju nam da vam ponudimo najbolju upotrebu našeg web sajta i da uspešno ispunjavamo obaveze prema vama. Pomoću tih podataka lakše personalizujemo interakciju i predlaganje proizvoda i usluga za koje ocenimo da bi mogli biti zanimljivi za vas. Podaci o poznatim kupcima su dragoceni u sprečavanju lažnog predstavljanja i štetnih radnji na našoj web stranici ili mobilnoj aplikaciji.

Pored navedenog, prikupljene informacije se koriste za:

 1. Evidenciju kupaca i njihovih porudžbina u sistemu izvršenja usluge i praćenja procesa;
 2. Obradu podataka u svrhu pružanja najboljih pogodnosti korisničkih servisa i garancija;
 3. Poboljšanje kvaliteta naših web stranica, sistema ponude i marketinških aktivnosti;
 4. Analizu saobraćaja, kretanja, konverzije i ponašanja posetilaca na sajtu;
 5. Vođenje statistike o parametrima ključnim za razvoj naše poslovne politike, i slično.

Načini prikupljanja i korišćenja podataka

Kao i mnoge druge web-lokacije, koristimo datoteke dnevnika koje evidentiraju posete web sajtu. Podaci unutar tih datoteka odnose se na demografiju, adrese internetskog protokola (IP), isporučioca internetskih usluga (ISP), vrstu pregledača, vreme i datum poseta, broj klikova, itd. Te informacije koristimo za praćenje i analiziranje kretanja korisnika naših web stranica, procenu trendova i bolje upravljanje web lokacijom.

Navedeni podaci ni u kom slučaju nisu povezani sa informacijama koje vas mogu identifikovati kao ličnost ili konkretnu osobu.

Najčešći načini prikupljanja informacija su putem:

 • kolačića (cookies),
 • Google Analytics servisa,
 • reklamnog potencijala Facebook-a i
 • potencijala Google Adwords-a.

Politika kolačića (cookies)

Kolačići  na sajtu vam omogućavaju da sajt na kvalitetniji način koristite. Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dužni smo da obezbedimo Vaš pristanak za kreiranje, slanje i upotrebu „kolačića“.

Šta su kolačići sajta i kako funkcionišu?

„Kolačići“ su mali tekstualni fajlovi sa podacima koje posećena web strana preko svog servera šalje na računar. Svrha kolačića je efikasnije poslovanja, bolja kominikacija sa korisnicima, personalizovanje korisničkog iskustvo i čuvanje prikupljenih podataka u skladu sa tim. Kolačiće možemo koristiti za autentifikaciju vašeg identiteta, kako bismo utvrdili jeste li prijavljeni na našu web stranicu, zatim za personalizaciju, sigurnost, ciljano oglašavanje i analizu učinka naše web stranice.

Neki lolačići čuvaju vaša podešavanja i tako olakšavaju svaki sledeći pristup web stranici koja ih je ostavila na vašem IT uređaju. Informacije koje kolačići čuvaju nisu vidljive, ali u podešavanima pregledača možete uvek proveriti koje kolačiće trenutno imate na računaru.

Podešavanje pregledača weba

Gotovo svaki pregledač (web čitač, browser) se može podesiti da ne prihvata internetske kolačiće. U tim slučajevima posetioci imaju mogućnost da pregledaju web stranice sajta, ali ne mogu da upotrebe korisnički nalog, ili da naprave porudžbinu. Blokiranje kolačića ne ometa pregledanje sajta, ali nestaju neke funkcionalnosti kao što su mogućnosti pretrage, poručivanja robe i slično.

Pristanak na primenu kolačića

Poštujući vašu privatnost ovaj sajt koristi određene tipove kolačića isključivo za:

 • bolju funkcionalnost ove web stranice,
 • poboljšanje Vašeg korisničkog doživljaja,
 • integraciju sa društvenim mrežama i
 • prikaz ciljanih reklamnih sadržaja.

Najviše koristimo kolačiće kojima dodajete neki proizvod u korpu i koji se čuva 365 dana, i one koji vam omogućavaju da vidite koje proizvode ste prethodno pogledali, a koji se takođe, mogu čuvati 365 dana.

Nastavkom upotrebe sajta Vi definitivno prihvatate prisustvo kolačiće i njihovu ulogu. Zakon dozvoljava da na vašem uređaju čuvamo kolačiće neophodne za pravilan i efikasan rad ovog sajta. Za upotrebu kolačića koji prikupljaju personalne podatke, potrebna je vaša saglasnost.

Kakvu korist Vi imate od kolačića?

Pre svega, bolje korisničko iskustvo prilikom pregledanja sadržaja na našem sajtu. Kako bismo to postigli, moramo sajt kontinuirano unapređivati i prilagođavati vašim potrebama. U tome nam mnogo pomažu kolačići (cookies). Svaka prvi put posećena stranica sajta šalje svoje „cookie“ na vaš računar na kome se stranica pregleda kako bismo došli do neophodnih informacija. Kolačići čuvaju informacije koje ste ostavili, pa ih ne morate uvek nanovo unositi kad se vraćate na isti sajt. Sadržaj koji ponovo pregledate već je, uz pomoć kolačića, prilagođen vašim postavkama i personalnom profilu.

Kontrola kolačića i upravljnje njima

Pri prvom pristupu nekoj stranici našeg sajta, dobijate obaveštenje o kolačićima i mogućnost da ih delimično ili u celini prihvatite ili odbijete. Većina čitača weba prihvata kolačiće po zadanim postavkama. Prihvaćene kolačiće možete brisati u podešavanjima svog pregledača.

Ne preterujte sa odbijanjem svih kolačića. Onemogućavanje nekih od njih može umanjiti efikasnost korišćenja sajta. Detaljnije informacije o tome možete pronaći na web stranici: Šta su kolačići sajta?. Korišćenjem naših web stranica bez onemogućavanja instalacije kolačića, vi zapravo pristajete na njihovu upotrebu u skladu sa ovim uslovima.

Softveri i servisi od strane trećih lica

Za poslove objavljivanja oglasa na sajtu, nadzor marketinških kampanja i upravljanje sličnim inicijativama, možemo da koristimo i softvere treće strane. Ovi softveri mogu koristiti tehnologiju nad kojom nemamo kontrolu. Na vama je da ih blokirate ukoliko to želite.

Analitika web stranica

Možemo se služiti analitikom trećih strana, kao što je Google Analytics, koje koriste kolačiće i druge tehnologije za praćenje i analizu saobraćaja, popularnosti sadržaja i bolje razumevanje ponašanja posetilaca. Mi ne prenosimo vaše lične podatke ovim stranama, ali vaš pristup našoj web stranici često zavisi od vašeg pristanka na upotrebu vaših podataka od strane ovih nezavisnih analitičkih firmi.

Ovaj sajt koristi Google Analytics servis za analizu podataka na našim web stranicama. To nam znatno pomaže da unapredimo Vaše iskustvo sa našim sajtom. Ovaj servis koristi kolačiće koji sadrže informacije o vašoj poseti našem sajtu, trajanje posete, tip pretraživača i tako dalje. Pregledate politiku privatnosti tih servisa i kontaktirajte ih ukoliko imate pitanja. Ako ne želite da se informacije o vama prikupljaju na ovaj način, možete upotrebiti alat za isključivanje kao što su Network Advertising Initiative ili Digital Advertising Alliance.

Facebook i Google Adwords

Moguće je da u nekom periodu koristimo reklamni potencijal Facebook-a, odnosno njegove piksele koji se dodaju na stranice sajta što omogućava slanje podataka Facebook-u o aktivnostima posetilaca na sajtu. Pomoću instaliranih piksela, Facebook kreira publiku koja će te stranice posećivati i vršiti konverzaciju. U svakom slučaju, važno je da znate da Facebook-u ne nudimo niti ustupamo vaše lične podatke.

Preko Google Adwords remarketinga takođe možemo kreirati ciljanu publiku koja će posećivati stranicu ili skup stranica i vršiti konverziju. Servis Google Aswords koristimo za reklamne kampanje kroz relevantne oglase ciljanoj publici. Google-u ne prenosimo nikakve lične podatke naših korisnika. Na stranici Personalizacija oglasa, možete izvršiti podešavnja prikazivanja reklamnih oglasa.

Kako koristimo prikupljene informacije?

Vaše lične podatke i poverljive informacije možemo otkriti trećem licu samo ako je u pitanju zakonska obveza ili obezbeđivanje našeg nesmetanog poslovanja. U tom smislu, vaše podatke delimo s trećim stranama u situacijama koje uključuju stručnu administraciju našeg web mesta, administraciju vašeg računa, sklapanje ugovora, komunikaciju, primanje narudžbi, isporuku robe, zaštitu web mesta i slično.

Podatke korisnika možemo delimično otkriti i trećim stranama koje nam pomažu u raznim zadacima kao što su obrade plaćanja, usluge hostinga, dostave e-pošte, oglašavanje i korisničke usluge. Lične podatke i informacije delimo isključivo u skladu sa zakonom što uključuje deljenje informacija s drugim stranama radi sprečavanja zloupotreba, ili rešavanja prevara i kreditnih rizika.

Pravni osnov za deljenje podataka

Pravni osnov za deljenje nekih vaših podataka je svakako vaša saglasnost sa ovom Politikom privatnosti, i naše pravo na unapređivanje legitimnih poslovnih interesa. U slučaju prenosa vlasništva nad ovim sajtom, vaši podaci mogu postati imovina naslednika koga ne moraju da obvezuju naša pravila privatnosti, jer ima svoja. Mi se obavezujemo da vas o toj mogućnosti pravovremeno obavestimo.

Obrada prikupljenih ličnih podataka

Mi uglavnom ne obrađujemo vaše personalne podatke, već ih za taj posao ustupamo trećim stranama u skladu sa zakonom i pozitivnom poslovnom politikom. U nekim slučajevima biće potrebno preneti vaše podatke stručnom obrađivaču, kada mi nemamo mogućnosti za to.

Povremeno neke podatke obrađujemo ​​interno. Pravni osnov za to je vaš pristanak na njihovu obradu. To znači da je svrha obrade tih podataka sa naše strane, pre svega administriranje, održavanje i poboljšanje kvaliteta naše web stranice, ispunjavanje obaveza prema vama, poštovanje ​​zakonskih obaveza, zaštita prava i interese naše firme i vas kao naših korisnika i kupaca.

Možemo obrađivati sledeće podatke:

 1. Podatke povezane s vašim računom (vaše ime i prezime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, podaci o plaćanju).
  2. Informacije o vašoj upotrebi naše web stranice (IP adresa, geografski podaci, koliko ste puta pristupali našoj web stranici, itd).
  3. Profilne podatke sa društvenih mreža koje koristite, vaša interesovanja, hobiji i zanimanja.
  4. Podatke koje nam pružate tokom kupovine i korištenja naših proizvoda, ili objavljujete na našoj web stranici.
  5. Vašu adresu e-pošte i podatke za kontakt koje ostavljate kada se pretplatite na našu e-poštu ili bilten.
  9. Informacije koje nam stavljate na uvid prilikom korespondencije putem e-pošte.
  10. Podatke vezane za poštovanja naših zakonskih obveza i zaštite vitalnih interesa osoba sa kojima smo u interakciji, i slično.

Lice odgovorno za obradu podataka

Zakonski zastupnik: Goran Stamenković
E-mail: szrsatva@gmail.com
Telefon: 381 13 2104 674

Opoziv pristanka za obradu podataka

Svaki naš kupac i korisnik sajta ima pravo da opozove prethodno dati pristanak za obradu podataka o ličnosti. Pravna posledica opoziva je uglavnom prekid ugovornog odnosa između nas i vas kao korisnika zbog nemogućnosti održanja ugovora na snazi. 

Čuvanje i zaštita ličnih podataka

Mi se obavezujemo da ćemo čuvati privatnost naših posetilaca i kupaca. Prikupljamo samo osnovne podatke neophodne za naše kvalitetno poslovanje, informisanje i usluživanje korisnika u skladu sa Zakonom i dobrim poslovnim običajima. Koristimo svetski priznate sisteme kako bismo zaštitili vaše podatke i obezbedili sigurnu finansijsku transakciju.

Primjenjujemo sve opšte prihvaćene sigurnosne standarde u cilju sprečavanja gubitka ili zloupotrebe vaših ličnih podataka. Međutim, nijedna sigurnosna mera nije 100% sigurna od svakog vida zloupotrebe. Stoga ne možemo garantovati permanentnu i potpunu zaštitu svih podataka koje nam poveravate.

Dostupnost podataka

Svi podaci o korisnicima i kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Nastojimo da se vaši podaci prenose između nas u elektronskom obliku, putem šifrovane internet veze, i da se čuvaju na infrastrukturi koja je zaštićena od neovlašćenog pristupa. Uvek imate mogućnost izbora se izbrišete sa mailing liste koju koristimo za marketinške kampanje.<

Interakcija s drugim ljudima

Ako na našem web mestu ili u mobilnoj aplikaciji komunicirate s drugim ljudima, imajte u vidu da oni mogu doći u dodir sa nekim vašim podacima kao što su, vaše ime i prezime, broj telefona, adresa boravka, slika profila, istorija interakcije s našim web mestom, itd. Naše web imaju hiperveze. Iako pazimo koje hiperveze uključujemo na naše web stranice, mi ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili posledice koje pretrpite korištenjem tih hiperveza. Preporučujemo da pročitate pravila tih web stranica pre interakcije s njima.

Zadržavanje ličnih podataka

Lične podatke zadržavamo sve dok su nam potrebni za obavljanje naših legitimnih poslova i zakonskih obveza, odnosno sve dok izričito ne zatražite da ih izbrišemo. Neke podatke zadržavamo neograničeno u svrhu održavanja vašeg naloga (računa), sve dok ga sami ne ugasite.

Podatke koje prikupljamo za određenu svrhu, ne čuvamo duže nego što traje ta svrha. Nepotrebne podatke brišemo za trajno. Vi možete zatražiti da u bilo kojem trenutku izbrišemo sve vaše podatke. Imajte na umu da ne možemo kontrolisati treće strane. Ako želite da izbrišite podatke i kod njih, morate njih kontaktirati, a mi možemo samo da vam dostavimo popis trećih strana kojima smo vaše podatke preneli.

Zaštita dece

Ovaj web sajt nije namenjen deci mlađoj od 16 godina. Ako nemate 16 godina, nemojte pristupati ovom sajtu. Ukoliko dođete do saznanja da smo nekim slučajem prikupili podatke osoba mlađih od 16 godina, kontaktirajte nas kako bismo ih odmah izbrisali.

Završne odredbe

Prihvatanjem ovih pravila i politike privatnosti, vi prihvatate i činjenicu da su neki vaši lični podaci dostupni putem interneta širom sveta i da ih je nemoguće 100% zaštititi od zloupotrebe od strane drugih subjekata. Mi ćemo vas odmah obavestiti o svakom riziku koji uočimo.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa ovom problematikom ili želite da povučete saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu szrsatva@gmail.com a mi ćemo postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (PDF).

Ovaj sajt se redovno održava i ažurira. Trudimo se da damo tačne, proverene i pravovremene podatke, ali ne garantujemo da su 100% svi i u svakom trenutku potpuno tačni, kompletni i ažurni. Zato naglašavamo da su sve informacije na sajtu podložne promenama u bilo kom trenutku. Zadržavamo pravo da promene objavimo na sajtu onda kada i gde to bude neophodno.

VIDAR, www.antiparazitniprogram.rs

Vidar svastika atiparazitni program

Pin It on Pinterest

Korpa
Fali još 8,900.00 RSD u korpi do besplatne dostave
Whatsapp Viber