Drevni narodi Abhazi, Šapsugi, Adigi, Čerkezi uvek su počinjali lečenje bolesnih oslobađanjem od parazita

Blog » Drevni narodi Abhazi, Šapsugi, Adigi, Čerkezi uvek su počinjali lečenje bolesnih oslobađanjem od parazita

Drevni narodi Abhazi, Šapsugi, Adigi, Čerkezi uvek su počinjali lečenje bolesnih oslobađanjem od parazita. U dubokom sećanju svakog od ovih naroda čuvaju se metode lečenja čoveka od  teških bolesti.
Zbog svoje neobaveštenosti, ljudi smatraju da je bolestan samo onaj, ko se „razboleo“. Istina je sasvim drugačija, neravnoteže koje nastaju nevidljivim delovanjem parazita, uveliko podrivaju naše zdravlje.

Nekoliko vrsta parazita u jetri, svojim telima zatvaraju hiljade sičušnih kanala.  Lekar najvećeg ranga, odlikovani specijalista za zdravlje, N. Lesovoj, u svom članku „Generalna najezda helminata“, pozivajući se na mišljenje profesora V. Ivančenka ( Moskva) i njegovog kolegu američkog patologa-anatoma „prilikom svake obdukcije leševa umrlih u utrobi i drugim organima bukvalno su bile hrpe parazita,,.
Askaride vrlo često zapušavaju prolaz u crevima. One mogu da začepe žučne kanale i kanale slezine i da se probiju iz želuca u disajne organe. Dugotrajna hronična obolenja disajnih puteva (upala pluća, bronhitis) su posledica povrede disajnih organa za razmenu gasova od strane larvi glista.
Oni nanose mehaničke povrede krvnim sudovima i tkivima, što dovodi do krvarenja na mestima povrede i omogućuje prodor u organizam štetnih mikroorganizama, koji izazivaju razne bolesti.

Kako ne bi smo došli u situaciju da se suočimo sa težim zdravstvenim problemima,  neravnoteže koje izazivaju paraziti treba sprečiti redovnom upotrebom Antiparazitnog Programa VIDAR, koji će vas na efikasan način osloboditi napasnika i neće dozvoliti da vam narušavaju zdravlje i kradu vitalne elemente, potrebne za zdravo i normalno funcionisanje vašeg imuniteta i fiziologije.

Pod redovnom upotrebom se smatra postupak čišćenja antiparazitnom terapijom VIDAR , dva puta godišnje.


INFORMACIJE