Zvuči neverovatno ali naučnici potvrđuju da svaki muškarac ima u svom telu do 1 kg parazita!

Blog » Zvuči neverovatno ali naučnici potvrđuju da svaki muškarac ima u svom telu do 1 kg parazita!

Zaključak do kojeg su došli naučnici Američkog Nacionalnog Instituta Zdravlja (National Institute of Health) , da u proseku svaki muškarac ima u svom telu do 1 kg parazita. Dok je kod žena ta količina parazita nešto manja. Zato se danas posebno skreće pažnja na neophodnost ANTIPARAZITNOG čišćenja koje se uspešno može uraditi antiparazitnom terapijom u trajanju od 40 dana.
Paraziti se mogu naći u jetri, crevima, mozgu, srcu i drugim organima čoveka. Statistički podaci nam ulazuju na to da najviše ljudi umire od srčano-vaskularnih oboljenja. Na drugom mestu su onkološka oboljenja, a na trećem smrtnost od insulta.
Bolesti koje su prouzrokovane parazitima zauzimaju četvrto mesto.
Međutim kada pažljivo analiziramo uzročno-posledični lanac nastanka srčano-vaskularnih, onkoloških oboljenja i insulta, dolazimo do zaključka da se oni ispoljavaju kao krajnji rezultat.
  Uzročno-posledični lanac nastaje od bezazlenih i skrivenih karika.
- Prva karika je odsustvo potrebnih znanja i životne kulture.
- Druga karika - uzrok prve - nagomilavanje u organizmu prljavštine i materija koje privlače parazite i slabe čovekov imunitet.
- Treća karika - uzrok druge - potajni razvoj parazitskih oboljenja. Paraziti „polako" naseljavaju i kolonizuju organizam. Oni se razvijaju uparaziti krvi i krvnim sudovima izazivajući srčano-vaskularna oboljenja. Naseljavajući jedan ili drugi organ, koji je otrovan šljakom, oni u njemu stvaraju koloniju - tumor. Cepajući ili zapušavajući krvne sudove oni stvaraju osnovu za insult. Na taj način srčano-vaskularna oboljenja, rak, SIDA, dijabetes, skleroza, insult i druge najčešće bolesti naše civilizacije nastaju razvojem parazita u čovečjem organizmu.
Naše telo je prebivalište različitih parazita, koji uzrokuju mnoge bolesti.
Antiparazitni program dr Klark je najefikasniji tretman protiv parazita koji možemo primeniti 
( u rusiji jepoznat ovaj program u narodu kao,, ruska trojka,,).

INFORMACIJE