ZAŠTO JE VAŽNO DA NAM JETRA BUDE ZDRAVA!

Blog » ZAŠTO JE VAŽNO DA NAM JETRA BUDE ZDRAVA!

ZAŠTO JE VAŽNO DA NAM JETRA BUDE ZDRAVA!

najbolji način da održite snažnu 
i zdravu jetre jeste da je redovno čistite.

Kako da na efikasan način očistite jetru, uz obavezno čišćenje od parazita Antiparazitnim programom.

Ako u žučnim kanalima ima živih parazita oni neće dopustiti da se žučni kanali sami očiste. Oni su isto tako čvrsto zakačeni za vaše kanaliće baš kao što krpelj može da bude zakačen za kožu. Oni se moraju ubiti da bi se uklonili odatle. Možete da upotrebite biljni tretman za čišćenje od parazita- ANTIPARAZITNI PROGRAM.

Nijedna bolest se ne pojavljuje preko noći. Bolesti srca, rak - skoro sve bolesti 

se razvijaju mesecima, pa čak i godinama, nakon što jetra prestane da čisti
telo,To je njen posao. 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana ugodini,

svake sekunde, neprekidno… jetra čisti vašu krv. 

Njen posao je da uhvati, prečisti, neutrališe, onesposobi, ubije i eliminiše sve 

što ste udahnuli, uneli ili upili, a što bi moglo da našteti vašem telu.
Bakterije, gljivice, virusi, paraziti, stari ostaci farmaceutskih lekova, alkoholna
pića, stara dotrajala crvena krvna zrnca, kancerogena isparenja iz plastike, toksič-
ne hemikalije iz domaćinstva, ili pesticidi, insekticidi, konzervansi, i hemijski
dodaci u hrani na vašem tanjiru,prirodni ili veštački toksini, predstavljaju supstan-

ce sa kojima se jetra bori. Postoji doslovno milion toksičnih materija koje cirku-
lišu u krvotoku i povređuju svaku ćeliju u vašem telu.
Kada jetra ne bi neprekidno uklanjala ovo toksično đubre, umrli biste za neko-
liko sati!
Oko 72.000 sintetičkih hemikalija je razvijeno od Drugog svetskog rata, i manje
od 2% je testirano u pogledu toksičnosti. Za mnoge se zna da izazivaju urođene
nedostatke i rak, i da oštećuju jetru,bubrege i mozak. Većina ih nikada nije tes-
tirana u pogledu dugoročnih posledica.Iako postoji hiljade toksičnih hemikalija
u vazduhu, vodi, zemlji i hrani, većina ljudi misli da se one ne nalaze u našem
telu. Većina ljudi greši. Analize ljudske masti, krvi, urina, vazduha, majčinog
mleka, pa čak i sperme, pokazuju da SVAKO (naročito Amerikanci) nosi sto-
tine otrovnih smrtonosnih hemikalija u svomtkivu. Dioksin (narandžasti agens),

PCB, DDT, organofosfat, organohlorin samo su neki na beskonačnoj listi. Naj-
veći broj ovih otrovnih hemikalija, koje se nalaze u našem telu, povezan je sa vr-
toglavim porastom stope raka, i strahovito visokom stopom bolesti reproduktiv-
nih organa.
Većina ljudi veruje da nam niska doza izloženosti ovim hemikalijama neće naudi-
ti, i da to vlada države jednostavno neće dozvoliti. Još jednom, većina ljudi greši.
Svaki čovek na planeti Zemlji jede, pije i udiše toksičke hemikalije koje narušava-
ju zdravlje u malim dozama. Ako mislite da ćete se zaštiti tako što ćete
se zaključati u kući, razmislite ponovo. Nedavna studija EPA (Amerika agencija
za zaštitu sredine) je zaključila da je vazduh u američkim domovima i do 70 puta
zagađeniji od vazduha napolju i da otrovna isparenja iz uobičajenih kućnih sred-
stava za čišćenje izazivaju rak.Ako ovo nije dovoljno loše, otrovno zra-
čenje sa kineskih polja za testiranje oružjai otrovnih industrijskih hemikalija

iz Japana i Rusije dospevaju u Ameriku nekoliko sati nakon njihove emisije.Nedav-

no je smrtonosna bakterija iz Afrike izazvala epidemiju bolesti u Floridi. Trovanje
je izazvano patogenima kojisu se nalazili u pukotinama čestica afričkog peska koje
su peščanom olujom podignute do gornje atmosfere, a zatim spuštene uz kišu na
Floridu, da bi osakatile i ubijale Amerikance.
Suština je da me ne zanima ko ste, i koliko mislite da ste zdravi. Ne zanima me
da li živite na Tahitiju, jedete samo organsko voće, pijete samo čistu vodu, i
vežbate osam sati dnevno. Ako ste ljudsko biće, koje jede, pije i udiše, i živite
na bilo kom mestu na ovoj planeti, vaša jetra je napadnuta, oštećena, i verovatno
bolesna.
Vaša jedina odbrana je snažan napad protiv agresora, drugim rečima, snažna i zdra-
va jetra.A najbolji način da održite snažnu i zdravu jetre jeste da je redovno čistite.

Čišćenje organizma ANTIPARAZITNOM terapijom koja podrazumeva i

ČIŠĆENJE JETRE, jednostavno je metoda koja nije skupa, dok su efekti neprocenjivi. 
-Ričard Šulc-


INFORMACIJE