Čišćenje organizma po Dr. Edvard F. Group - fascinantni video, koji otkriva veliku istinu!

Blog » Čišćenje organizma po Dr. Edvard F. Group - fascinantni video, koji otkriva veliku istinu!

Dr. Edvard F. Group, odrastao u porodici lekara ,, gde su mi isprali mozak. I zbog toga sam mislio da farmaceutski lekovi leče i da je tretiranje simptoma ono što će izlečiti pacijenta ,,

Pogledajte ovaj fascinantni video, koji otkriva veliku istinu, zaboravljene činjenice o održavanju i ponovnom uspostavljanju  dobrog zdravlja primenom jednostavnih metoda detoksikacije.


INFORMACIJE